Home

Kontor


I alla kontorsmiljöer – både privata och offentliga– finns ett behov av säker, snabb och effektiv förvaring. Snabb åtkomst till information är idag avgörande för effektiva rutiner.

©Forster_FOREG72
©Forster_FOREG39
©Forster_FOREG70
©Forster_FOREG23 - kopia
©Forster_FOREG40
©Forster_FOREG39 - kopia
©Forster_FOREG37 - kopia
Digital Print (002)

Kompaktarkiv

Museum


MIAT är din professionella partner i alla sammanhang när det gäller rutiner för att anpassa förvaringen på ett museum på ett effektivt och intelligent sätt.

Vi erbjuder information och rådgivning för alla typer av förvarings- och arkiveringssituationer, från skräddarsydda lösningar till myndighetskrav för en säker och lämplig förvaring som skyddar unika samlingar och kulturarv.

Våra smarta förvaringslösningar kombinerar den senaste teknologin med förstklassig design.

Vi erbjuder unika optimala möjligheter och garanterar lämplig hantering och skötsel av museisamlingar.

Lådsystem
Tavelförvaring
Tavelförvaring
Dragskärmar
Hyllsystem
Hyllsystem
Föremålssamling
Nätgaller
Nätgaller
Tavelförvaring
Konstförvaring
Konstförvaring
Nätramar
Lådsystem
Lådsystem
Arkelogi
Tavelkompakt
Tavelkompakt
Tavlor och Grafik
Rullförvaring
Rullförvaring
Textilförvaring
Husgeråd
Husgeråd
Kompaktförvaring
Montrar
Montrar
Kompaktarkiv
Storförvaring
Storförvaring
Fanor
Eldrivet kompaktarkiv
Eldrivet kompaktarkiv

Museum Inredning

Entresolplan
Entresolplan
Dubbelkomando
©Forster
©Forster
Double decker
Double decker
Gallerdurk
©Forster
©Forster
Fribärande Entresol
2plans-arkiv
2plans-arkiv

Två-planslösning - Entresol

Två-planslösning

MIAT:s  Tvåvåningssystemet,Twin Space, ger inte bara möjlighet att använda all tillgänglig takhöjd och maximera förvaringsfaciliteten med upp till 400 % - utan även en fullständigt integrerad konstruktion.Tvåplanslösning innebär unika besparingsmöjligheter under konstruktionsfasen. Eftersom tvåplanslösningen är en robust självbärande enhet, behövs inte ett separerande betonggolv inom själva byggnationen och därför reduceras kravet på byggnationens höjd och kan därför vara en stor fördel i förhållande till konstruktionsplanering och lokala byggregler. Effekten blir inte enbart reducerade byggnadskostnader utan även tidsbesparingar under konstruktionsfasen.

Sjukvård

Förrådssystem avsedda till sjukvårdsverksamhet som effektiviserar förvaringsytan. Ergonomiskt utformade hyllsystem, FOREG,

som underlättar den dagliga hanteringen av hyllsystemet, kan kompletteras med ett stort antal olika tillbehör som tex avdelare, lådsystem,  backsystem, dörrsektioner mm.

FOREG Med1
FOREG Med2
FOREG Med3
FOREG Med4

Låd / Backsystem

TAB Mappsystem


Med hjälp av färgkodade TAB-etiketter på TAB-mappar kan tiden reduceras för både sökning och insortering med upp till 40%. TAB Colour Coding är ett färgkodat system som varnar för fel! Det hela går ut på att det är färgkodningen som är sökbegreppen vilket ger en snabbare och säkrare hantering än de traditionella index som bokstäver eller siffror.

U-Label-1287_series-1287-21crop (002)
U-Label-1287_series-1287-21crop (002)
Årsetikett 1287
TABquik
TABquik
Etikettprogram
1287-20-group-2 (002)
1287-20-group-2 (002)
Årsetikett 1287-20
TAB
TAB
Numerisk TAB etikett
Etikett 6324-00
Etikett 6324-00
Färgkodad TAB-etikett
Mapp 1121
Mapp 1121
Folder 1121-00
Mapp 2724-11
Mapp 2724-11
Etiketter 6321-00
Etiketter 6321-00
Etikett 6321-00
Unitbox
Unitbox
Unitbox 5283
TAB
TAB
Unitspace Finder
Unitspace Finder
Backsystem
Unitspace Finder
Unitspace Finder
Färgkodade mappar

TAB Färgkodning